Áziz klubımızdıń ıqlasbentleri, gózzal qızlar! Minekey, jazǵı dem alısta analarıńızdıń jaqın járdemshisi bolıp, hár qıylı mazalı taǵamlar, shiyrinlikler pisirip, tayarlawdı úyrenip atırǵan bolsańız, biz de bunnan quwanıshlımız. Sebebi, qız bala ádep-ikramlı, bilimli, shaqqan bolıw menen birge, sheber aspaz, pázende bolıp jetilisse, analarıńızdıń maqtanıshı, súyenishi bolıwıńız anıq. Búgingi klubımızda ádettegidey qız bala tárbiyası baslı orında turadı. […]