Taqıyatas rayonı aymaǵında jaylasqan «Aydın jol» balalar demalıw orayında balalardıń jazǵı demalıs waqtın kewilli ótkeriw ushın barlıq qolaylıqlar jaratılǵan. Sonıń menen birge, rayonlıq Ayrıqsha jaǵdaylar bólimi xızmetkerleri tárepinen demalıw orayında qáwipsizlikti támiyinlew, órt qáwpi hám ayrıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw is-ilajları turaqlı alıp barıladı. Demalıw orayında balalardıń tárbiyashılardıń dıqqatınan tıs­qarıda qarawsız qalmawı, shırpı hám basqa da […]