IMKANIYATA? SHEKLENGEN BALALARC?A ITIBAR

Bir neshe jA�llar aldA�n A�A�zbekistan ArnawlA� OlimA�piadasA�A� jA?miyetlik birlespesi Qaraqalpaqstan RespublikasA� bA?liminde tA?rbiyalanA�p atA�rC�an imkaniyatA� shekA�lengen balalardA� kA?rgeniA�mizde jA?dA? kishkene hA?m kem hA?reketlilew edi. AraA�dan waqA�t A?tip, olardA�A� saA�laA�matlA�C�A�nda A?dewir A?zgeris payda bolC�anlA�C�A�n, A?mirge degen umtA�lA�wshA�lA�C�A�, dA?nya qarasA� A?zgergenligin kA?rip sA?ysindik. A?lbette, balaA�lardA�A� hA?r tA?repleme alC�a ilA�gerilewinde atap A?tilgen birA�lespeniA� anaC�urlA�m dA?A�rejede jumA�slar hA?m ilajlar […]

TAXTAKA�PIR: A�JETKINSHEKA�TIA? JANKAsYER, A?QLASBENTLERI ARASA?NDA

QA?dirli A�JetkinshekA�tiA� A�qlasbentleri, eA� jaqA�n doslarA�! A�zleriA�iz gA?wasA� bolA�p atA�rC�anA�A�A�zday bA�yA�lC�A� A�XalA�q penen pikirlesiw hA?m insan mA?pleriA� jA�lA�nda oqA�wshA�lar arasA�nda eA� dA?slep kitapqumarlA�q mA?deniyatA�n rawajlandA�rA�w, sonday-aq A�JetkinshekA� tiA� 85 jA�llA�C�A� mA?nA?sibeti menen A?tken hA?ptelerde paytaxtA�mA�zdaC�A� 31-39-sanlA� mekteplerde, ShA�mbay hA?m Shomanay rayonlarA�nda oqA�wshA�lar konferenciyasA�n A?tkergen edik. 12-may kA?ni usA�nday keshe eA� alA�s rayonlardA�A� biri TaxtakA?pir elatA�nda […]

ElbasshA�mA�zdA�A� nA?zeri tA?sken mA?kanda…

QA?dirli balalar! RespublikamA�z mekteplerinde sA?yikli gazetaA�A�z A�JetkinshekA� bA�yA�lC�A� A�XalA�q penen pikirlesiw hA?m insan mA?pleriA� jA�lA�na, gazetamA�zdA�A� 85 jA�llA�C�A�naA� baylanA�slA�, sonday-aq, balalar arasA�nda kitapqumarlA�q mA?deniyatA�n arttA�rA�w maqsetinde bir-birinen A?jayip kesheler shA?lkemlestirip atA�rC�anA�nan xabarA�A�A�z bar. Bul A?tkerilip atA�rC�an ilajlardA�A� nA?tiyjesinde A?lbette, kA?plegen ata-analar perzentlerine kitaplar sawC�a etip, gazeta menen doslastA�rA�p, olardA�A� ruwxA�y bilim dA?rejesiniA� keA�eyiwine jaqA�nnan jA?rdem […]

A�JETKINSHEKA� nawqA�ran balalar menen

JaqA�nda A�JetkinshekA� gazetasA�nA�A� dA?retiwshilik jA?mA?A?ti paytaxtA�mA�zdaC�A� 52-sanlA� A�NA?wbA?hA?rA� mA?kan puqaralar jA�yA�nA� aymaC�A�nda jaylasqan 39-sanlA� ulA�wma bilim beriw mekA�tebinde gazetanA�A� 85 jA�llA�C�A�na hA?m A�2-aprel a�� XalA�qaralA�q balalar kitaplar kA?niA�ne baylanA�slA�A� ushA�rasA�w keshesin A?tkerdi. UshA�rasA�w keshesi mekteptiA� kitapxanasA�nda bolA�p A?tti hA?m oC�an mA?C�allimler hA?m belsendi oqA�wshA�lar qatnastA�. Kesheni mekteptiA� kitapxanashA�sA� V.Qudaynazarova alA�p bardA� hA?m mekA�teptiA� ruwxA�y aC�artA�wshA�lA�q […]