Aralım, tasqın bolıp aq!

Bir kúni 5-«a» klasına ádebiyat páninen X.Seytovtıń «Aral tariy­xınan» qosıǵın óttim. Temaǵa bay­lanıslı jańa maǵlıwmatlar beriw maqsetinde Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevtıń BMShnıń 72-sessiyasında Aral teńiziniń kartasın alıp shıǵıp, pútkil dúnya xalıqlarınıń názerin qaratqanı, ekolo­giyalıq jaǵdaydı jum­sartıw boyınsha alıp barılıp atırǵan jumıs­ların túsindirip ber­gen edim. Bul maǵlıwmatlar olarda jaqsı tásir qaldırdı ma, bir hápte ótip sabaqqa kirsem, oqıwshılarımnan […]

«Jetkinshek» penen doslastırǵan atama raxmet!

Men 3-klasımnan baslap qosıq jaza basladım. Biraq, heshkimge kórsetpegenmen. «Jetkinshek» gazetasın oqı­ǵan­nan baslap, men de ga­ze­taǵa qızıǵıwshılıq payda boldı. Ózim qatarlı oqıwshılardıń dó­ret­pelerin oqıp men de gaze­tadan shıqsam dep oylap júr­dim. Qosıq, qısqa maqala, gúrrińler de dórettim. Bir talay boldı. Bir kúni atam: -Qızım, sen de bir nárse bar-ǵoy. Ózińnen-óziń bir zatlardı shıjbaylaysań. Qáne, maǵan […]

Quslar — gózzallıq tımsalı

Jaqında Berdaq atındaǵı Qara­qalpaq mámleketlik universitetinde 1-aprel—Xalıqaralıq quslar kúnine baǵıshlanıp «Dostım, báhár keldi, qarsı al, uyań tayar, orın al!» atamasında bayram keshesi bolıp ótti.

Kitap jańalıǵı

Qádirli balalar! Súyikli «Jet­kin­shek» gazetańızdıń eń belsendi xa­barshılarınıń biri qońıratlı Quwanısh­bay Qutlımuratov atańız boladı. Ol bul gazetaǵa eliw jıldan berli óziniń ájayıp qosıq hám ma­qalaları menen elege shekem qatnasıp kelmekte. Tınıp-tınshı­maytuǵın atańız bıyıl 80 jastı qarsı almaqta. Usı jasqa kelse de ele ol balalardıń ruwxıy azıǵına azıq qosıp, ádep-ikramlılıqqa hám jaqsılıqqa baslawshı qosıqları hám gúrrińleri […]

Azanǵı nesiybe

Ayzada bıyıl 1-klasqa qádem attı. Oǵan kempir apası bárqulla aqıl-násiyat aytadı. Apasınıń hár bir sózin qunt penen tıńlaydı. Apasına bawır basıp qalǵan. Geyde onı ájapa­ları naǵız kem­pirdeyseń-aw, sóylegen sóz­le­riń de, háreket­leriń de apama uqsap ba­ratır,-deydi. Oǵan  Ay­zada ókpele­mey­di. Qaytama apa­ma uqsasam nesi jaman?!. Úlkeysem men de apamday aqıllı adam bola­man,-dep ajapalarına juwap qay­taradı. Apası da […]

«MOYNAQ»qa raxmet!

Bir kúni kishkene Aza­mat ılaǵı menen oynap júrip, awıldıń shetine shıǵıp ketkenin bilmey de qal­dı. Aradan bi­raz waqıt ótti. Ján-jaǵına qaradı. Hesh kim kórinbeydi. Aǵa-apalap jıladı. Ata-anası da qáwe­terlene basladı. Hámme jer­di izledi. Qońsılarınıń balaları da úylerinde. «Moynaq» bir nárseni sezgendey, juwırıp ketti. Birazdan soń, alıstan aldında ılaq shapqılap, izinde iyti «Moynaq» penen Azamat kiyatır. […]

JAS USTAZDÍŃ QOS TABÍSÍ

Mektebimizde óz kásibine pidayı, bar bilimin jalıqpastan oqıwshılarǵa úyretetuǵın, jas tájiriybeli muǵallimler júdá kóp. Olardıń biri inglis tili páni oqıtıwshısı Maryam Ismaylova oqıwshılardı Respublikalıq tańlawlarǵa tayarlaw jumısların júdá nátiyjeli alıp barmaqta.

«Kitap — mánawiyat besigi»

1-aprel kúni Respublikalıq Málimleme-resurs orayı Balalar kitap­xanasında «2-aprel-Xalıqaralıq balalar kitapları kúni» múnásibeti menen «Kitap-mánawiyat baylıǵımız» atamasında bayram keshesi ótkerildi. Keshege shayır-jazıwshılardan Yaqıpbay Ájimov, Kóbeysin Er­nazarov, Jumaniyaz Óte­ni­yazov, ata-analar, pay­taxtı­mız­daǵı 7-11-28-38-sanlı ulıw­ma bilim beriw mek­tepleriniń oqı­tıw­shıları hám oqıwshıları qat­nastı. Keshede «Úrgenish kitap orayı» hám Nókis qalasındaǵı «GONO» market kitap dúkanı tárepinen  «Per­zentime kitap sawǵa ete­men» atamasındaǵı […]

AQMAŃǴÍTLÍ AYDOS XABARLAYDÍ

Gazetamızdıń eń belsendi jas xabarshılarınan biri aqmańǵıtlı 10-sanlı ulıwma bilim beriw mek­tebiniń pitke­riwshi klass oqıw­shısı Aydos Adirbekov Óz­bekstan Jaslar Awqamı Nókis rayonlıq Keńesi janınan dúzilgen «Jas jurnalistler» dó­gereginiń aǵzası. Ol redakciyamızǵa jiyi-jiyi kelip turadı. Onıń qáleminen dóregen qızıq waqıyalarǵa qurılǵan  maqalaları ga­zeta oqıwshılarında qızıǵıwshılıq payda etpekte. Redakciyamızǵa Nawrız bayramı qarsańında Jaslar awqamı hám «Kamalak» balalar […]

«RAXMET SAǴAN KITABÍM, JARQÍRAǴAN QUYASHÍM»

Jaqında Respublikalıq Málimleme-resurs orayı Balalar kitapxanasında «Kitabım-quyashım» kitap hápteligi sheńberinde «Raxmet saǵan kitabım, jarqıraǵan quyashım» atamasında ushırasıw keshesi bolıp ótti. Ilajǵa paytaxtımızdaǵı 19-22-44-sanlı ulıwma bilim beriw mektepleriniń 4-klass oqıwshıları hám oqıtıwshıları qatnastı. Ushırasıw keshesine óziniń dóretpeleri menen mektep oqıwshılarına jaqsı tanıs bolǵan shayır K.Ernazarov hám folklortanıwshı S.Amirlan miyman sıpatında mirát etildi.