Taqıyatas rayonı aymaǵında jaylasqan «Aydın jol» balalar demalıw orayında balalardıń jazǵı demalıs waqtın kewilli ótkeriw ushın barlıq qolaylıqlar jaratılǵan. Sonıń menen birge, rayonlıq Ayrıqsha jaǵdaylar bólimi xızmetkerleri tárepinen demalıw orayında qáwipsizlikti támiyinlew, órt qáwpi hám ayrıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw is-ilajları turaqlı alıp barıladı. Demalıw orayında balalardıń tárbiyashılardıń dıqqatınan tıs­qarıda qarawsız qalmawı, shırpı hám basqa da janıwshı buyımlar menen oynamawı, suw háwizlerinde shomılǵan waqtında qáwipsizligin támiynlew hám basqa da unamsız jaǵdaylardı boldırmaw maqsetinde rayonlıq Ayrıqsha jaǵdaylar bólimi tárepinen tájiriybeli xızmetkerler bekitildi.
Degen menen, demalıw oray­larına barlıq ul-qızlardı qamtıp alıwdıń ilajı joq. Sonlıqtan jazǵı demalıstı ózleriniń úylerinde yamasa awıldaǵı aǵayinleriniń úylerinde ótkeretuǵın balalardıń qarawsız qalmawı, shırpı menen oynamawı, ruqsat etilmegen orınlarda shomılmawı ata-analar hám átirapındaǵı jası úlken adamlar tárepinen qadaǵalanıp barılıwı sizdi hám siziń shańaraǵıńızdı jaz dawamında kewilsiz hádiyselerden aman saqlaydı.

T.Jiyenbaev
Taqıyatas rayonlıq AJB jetekshi inspektorı