Paytaxtlı balalardıń jazǵı dem alısın biri-birinen qızıq kitaplardı oqıp, mazmunlı ótkeriwi ushın Respublikalıq balalar kitapxanası xızmetkerleri ayanbay xızmet etpekte. Bul jerde balalar qaraqalpaq, ózbek hám dúnya ádebiyatınıń ájayıp shıǵarmaların oqıw menen birge orıs, inglis hám yapon tillerinen dógereklerge qatnasıp, shet tillerin úyrenip atır. Sonday-aq, kitapxanashı apaları tárepinen jiyi-jiyi shólkemlestirilip atırǵan kitapqumarlıq tańlawlarına, shayır hám jazıwshılar menen ushırasıw keshelerine belsene qatnasıp, ózleriniń ruwxıy dúnyasın bayıtıp barmaqta.

Jaqında usınday ke­shelerdiń náwbettegisi «Kitap-kámillik tiykarı» atamasında ótkerildi. Ilajǵa «Jet­kinshek» gazetasınıń dóre­tiwshilik jámááti mirát etildi. Kesheni kitapxana qánigesi Úrimxan Ábdi­mu­ratova ashıp berdi hám qat­nasıwshılarǵa keshe miyman­ların tanıstırdı. Bunnan soń, «Jetkinshek» gazetasınıń juwaplı xatkeri, Dariyxa Úb­biniyazova sózge shıǵıp, ba­lalarǵa gazetanıń tariyxı, búgingi turmısı haqqında qısqasha aytıp berdi. Basılımda balalardı dóre­tiw­shilikke iy­termelew, mektep oqıwshıları ara­sında kitap oqıwdı úgit-násiyatlaw boyınsha islenip atırǵan jumıslar tuwralı maǵ­lıwmatlar berdi. Son­day-aq, gazetanıń xatlar bólimi re­daktorı Zuxra Isakova hám inglis tilin­degi klublar jetekshisi Begis Sulta­mura­tovlarǵa sóz berilip, olar ba­lalarǵa gazeta redakciyasına oqıwshılardan kelip atırǵan xatlardıń sanı, basılım janınan shólkem­lestirilgen «Dilwar» jas xa­barshılar dógeregi, rubrikalar, klublar, joybarlar, tańlawlar haq­qında keń túrde aytıp berdi. Miymanlar balalar tárepinen berilgen soraw­larǵa juwaplar berip, olardıń gazeta haqqındaǵı pikir-usınısların tıńladı. Keshe juwmaǵında kitap­xana qánigesi Úrimxan Ábdimuratova ba­lalarǵa kitaplar haqqında viktorina sorawların berip, olardıń jaz dawamında kitap­lardan alǵan bilimlerin sınaqtan ótkerdi.

B.Sultamuratov

arnawlı xabarshımız

Q.Begimovtıń túsirgen súwretleri